Stok narciarski:

Górka Szczęśliwicka - Trasa narciarska o powierzchni 9 500 m² pokryta została matą typu Dendix produkcji angielskiej, która przy zerowych i dodatnich temperaturach zraszana jest „mgłą wodną” dla zmniejszenia tarcia i polepszenia ślizgu, natomiast przy temperaturach ujemnych oraz braku lub małej ilości śniegu naśnieżana jest trzema armatkami szwedzkiej firmy „Areco” (początkowo instalację sztucznego naśnieżania zainstalowała w 1999 roku firma Elster Sp. z o.o. z Nowego Sącza). Przewyższenie (różnica wysokości) stoku wynosi 44 m, co przy jego długości ok. 227 m daje średnie nachylenie 19% (11°), co z kolei kwalifikuje trasę jako niebieską (łatwą). Maksymalne nachylenie wynosi 17°. W dolnej części stoku wydzielono oślą łączkę o długości ok. 60 m..

Aktualności:

najświeższe wiadomości ze stoku oraz aktualne warunki na stoku szczęśliwickim znajdziesz na naszym facebook-u: